Aichi

Honen Matsuri, lễ hội diễu hành ‘của quý’ độc đáo ở Nhật

15/3 hàng năm, thành phố Komaki, tỉnh Aichi lại sôi động với Honen Matsuri, lễ hội mà linh vật là biểu tượng của sự phồn